in fra es truc tu res

Dilluns, 21 d'agost de 2023

Avís important sobre pertorbacions actuals a la xarxa elèctrica de Can Valls

Si us plau, informeu urgentment a tots els veïns

A la nostra zona, incloent Can Valls, estem experimentant problemes amb els distribuïdors d'electricitat, coneguts com a estacions transformadores. Algunes d'aquestes transformadores no estan funcionant correctament, cosa que afecta directament la qualitat de la nostra electricitat. Això pot provocar que l'electricitat subministrada sigui massa feble en alguns moments, fent que electrodomèstics com el microones no funcionin. En altres ocasions, la força elèctrica pot ser massa alta, provocant que les instal·lacions solars aturin la seva producció. Aquesta situació es va fer especialment evident quan recentment es va haver de substituir una transformadora defectuosa a una casa de Can Valls. El tècnic responsable ens ha informat que a Can Valls hi ha diverses d'aquestes transformadores amb problemes. Per això, ens demana insistentment a tots els veïns que informin immediatament de qualsevol irregularitat o anomalia en la xarxa elèctrica. Només així podrem solucionar el problema amb la màxima eficàcia i garantir un subministrament d'electricitat estable i fiable. Us agraeixem la vostra atenció i col·laboració.

Instruccions per als veïns respecte les fluctuacions d'electricitat

El tècnic, per garantir una solució als nostres problemes, ha formulat les recomanacions següents:

  1. Si experimenteu problemes amb fluctuacions d'electricitat, és essencial notificar-ho immediatament.
  2. És crucial que tants veïns com sigui possible informin d'aquest problema. Segons el tècnic, la majoria de les estacions transformadores de la nostra zona han de ser substituïdes. Com més persones informin, més ràpid serà el procés de reparació a gran escala.
  3. L'empresa responsable de la xarxa elèctrica és FECSA (e-distribucion). Pot ser contactada a través del següent número de telèfon: 900 878 119 o al web https://www.edistribucion.com/. Quan tinguis número de referència el número directe llavors és 800 760 706.
  4. Quan truqueu, un robot de veu atendrà la trucada. Ignora les indicacions automàtiques, especialment les que es refereixen a assumir costos si un tècnic ha de visitar.
  5. Per evitar aquestes indicacions i enviar una alerta clara, simplement diu: "Foc!". Això evitarà qualsevol compromís de cobrir els costos.
  6. Si us plau, realitzeu les vostres trucades després de les 14:00h i descriviu amb detall el problema que esteu experimentant, ja sigui fluctuacions d'electricitat o falta d'electricitat.

És fonamental que tots els veïns aprofitin aquesta oportunitat per solucionar els problemes d'electricitat a Can Valls. També us preguem que compartiu aquesta informació amb totes les vostres grups de WhatsApp i altres xarxes socials.

Dimarts, 28 de març de 2023 

El projecte, d’uns 9 milions d’euros, millora i amplia la C-59 i preveu la construcció de dues noves rotondes, una a l’accés sud de Caldes de Montbui i una a l’accés de Can Valls

L´Associació de Veïns de Can Valls i Torre Negrell ha format un comitè dedicat a la millora de la infraestructura del barri. Amb una varietat de temes que preocupen els residents, l'associació demana ara un pla per millorar les infraestructures a l'àrea. Un dels temes principals que preocupen els veïns és l'enllumenat públic al barri. Per tant, s'està fent un estudi lumínic per avaluar la situació actual i trobar opcions de millora. És fonamental que els carrers estiguin ben il·luminats per garantir la seguretat dels veïns i millorar la qualitat de vida del barri. Un altre tema important és l’estat de les voreres del barri. L'associació sol·licita una subvenció per al canvi de voreres en mal estat. A més, s'ha proposat la creació d'un plànol de carrers amb opcions de millora en el material de les voreres per a parcel·les no urbanitzades. L'associació també proposa millorar el punt d'escombraries del barri per millorar-ne la imatge. S'ha proposat un tancament especial per al punt de brossa per garantir que es mantingui en bones condicions. Queda molt per fer, però el nostre barri s'ho mereix.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.