seguretat 

 

 

Consells de Seguretat Ciutadana en Domicilis

POLICIA LOCAL 93 865 41 41

EMERGENCIES 112

EMERGENCIES MEDIQUES 061

A partir del 15 de març i fins al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Amb l’entrada de la primavera i en absència de pluges importants, les condicions favorables al foc s’incrementen i el nombre d’incendis podria continuar sent superior a la mitjana de l’època principalment durant els episodis de vent.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

  • No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa.
  • No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.
  • Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

situació meteorològica

Els primers passos

22.03.2023

L'associació de veïns de Can Valls té un comitè per al tema de la seguretat i actualment discuteix sobre els temes robatoris, incendis i caces a prop de la urbanització. Estem en una primera fase, en la qual es defineixen els punts principals per després presentar mesures que finalment s'han de desenvolupar juntament amb el municipi de Caldes de Montbui.

Robatoris: Necessitem il·luminació adequada als carrers per dissuadir delinqüents; necessitem accés restringit a les zones del bosc per reduir el nombre de persones que entren al barri; càmeres de vigilància a les entrades; comunicació entre veïns per formar una xarxa de suport; manteniment adequat del barri i programes de seguretat com a tallers per ensenyar als residents com prevenir delictes. En resum, és important que els residents s'involucrin en el procés i col·laborin amb les autoritats i els altres veïns per crear un ambient segur i agradable.

Incendis: Per prevenir incendis a prop de les urbanitzacions cal prendre diverses mesures. És important mantenir les àrees verdes i boscos propers nets i lliures de materials inflamables. Les urbanitzacions han de tenir plans d'emergència ben estructurats en cas d'incendis propers i els equips i les eines de prevenció i extinció han de ser mantinguts en bones condicions. Els residents han d'estar capacitats per prevenir i respondre als incendis i coordinar amb les autoritats locals per tenir informació actualitzada. A més, és recomanable comptar amb una assegurança contra incendis.

Caça: Per prevenir accidents de caça a prop de les urbanitzacions es poden prendre diverses mesures. Les autoritats poden establir zones dexclusió per prohibir la caça en àrees properes a les urbanitzacions i senyalitzar clarament aquestes àrees. Els caçadors s'han de coordinar amb nosaltres per tenir informació actualitzada sobre les zones permeses i les regulacions. També han de fer servir roba de colors brillants i senyals sonors. A més, és important educar els caçadors i residents sobre els perills de la caça a prop d'àrees urbanes.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.